REGULAMIN
Zawody Sprawności Wojskowych
„Komandos 2022”
Termin: 31.05.2022
Miejsce: Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębie

 1. Konkurs przeznaczony jest dla 5–osobowych zespołów uczniów klas ósmych. Szkoła może wystawić 2 zespoły, które będą ją reprezentowały. Skład zespołów jest dowolny.
 2. Każdy zespół bierze udział w 6 konkurencjach, gromadząc punkty, które wyłonią zwycięzcę w klasyfikacji zespołowej i indywidualnej.
 3. Konkurencje w zawodach:
  1. rzut granatem RG-42  –  do celu oddalonego o 20 m, pole tarczowe zewnętrzne 5-2 metry, wewnętrzne 2-1 metr.
  2. kamuflaż i maskowanie – wykonanie kamuflażu na dołączonej karcie zgodnie z zasadami taktyki (uczestnicy otrzymają materiały poglądowe do pomocy przy tej konkurencji)
  3. kompletowanie sprzętu i wyposażenia wojskowego mini-sekcji lekkiej piechoty (każdy członek zespołu musi dobrać i założyć odpowiednie wyposażenie do konkretnej funkcji w sekcji: dowódca-snajper-saper-medyk-strzelec)
  4. szybki test wiedzy z edukacji dla bezpieczeństwa obejmujący materiał z przedmiotu w klasie ósmej
  5. sygnały dowodzenia – nauka podstawowych znaków stosowanych w taktyce, będących niewerbalną metodą przekazywania poleceń
  6. „skok bojowy” – konkurencja sprawnościowa z wykorzystaniem kamizelki taktycznej
 4. Prowadzona będzie osobna klasyfikacja zespołowa i indywidualna.   
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO
DO WPROWADZANIA ZMIAN W POWYŻSZYM REGULAMINIE