Uczniowie do szkoły przed egzaminem przychodzą od godz 8:30 i wchodzą przypisanym do ich Kodu wejściem do szkoły.