ROK 2022/2023

WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO
Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
sesja LATO 2023 w dniu 31.08.2023 roku.
Odbiór Certyfikatów kwalifikacji zawodowych w dniu 08.09.2023 roku w sekretariacie szkoły.

Terminy aktualnych egzaminów w sesji LATO 2023

Część pisemna

Część praktyczna

Terminy aktualnych egzaminów w sesji Zima 2023

Część pisemna

Część praktyczna