ROK 2023/2024

Terminy aktualnych egzaminów w sesji Zima 2024

Część pisemna

Część praktyczna