SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA

Szkoła Branżowa II stopnia jest adresowana dla absolwentów Szkoły Branżowej I stopnia oraz absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2012/2013. Po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia możliwe będzie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w nauczanym zawodzie na poziomie technika oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości, dzięki czemu absolwenci tej szkoły będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych. Nauka jest całkowicie bezpłatna i trwa 2 lata w formie stacjonarnej tj. zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych 3-4 dni w tygodniu.

TECHNIK MECHANIK

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

MEC.09 dla absolwentów posiadających zdaną kwalifikację M.19 lub MG.19 lub MEC.05.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do:

  • sporządzania dokumentacji technologicznej,
  • montażu i demontażu części maszyn i urządzeń,
  • nadzorowania przebiegu procesów.
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

FRK.03 dla absolwentów posiadających zdaną kwalifikację A.21 lub AU.21 lub FRK.01.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do:

  • projektowania fryzur damskich i męskich,
  • dobierania kolorystyki,
  • wykonywania rysunków projektu zabiegu fryzjerskiego,
  • wykonania fryzur damskich i męskich na podstawie projektów.

Po ukończeniu Szkoły Branżowej II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika, a także będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego.