REGULAMIN
Konkurs Wiedzy Ogólnej
„Jeden z Dziesięciu”

  1. Konkurs przeznaczony jest dla 3–osobowych zespołów uczniów klas ósmych. Szkoła może wystawić 1 zespół, który będą ją reprezentował. Skład zespołu jest dowolny.
  2. Każdy zespół przed wejściem do gry losuje numer stanowiska, które będzie zajmować.
  3. Każdy zespół rozpoczyna grę z trzema „szansami”. Szansę traci się, nie odpowiadając na pytanie poprawnie w ciągu trzech sekund lub podając odpowiedź błędną. Zawsze pod uwagę bierze się pierwszą wypowiedzianą w całości odpowiedź.
  4. ETAP I. Prowadzący zadaje zespołom pytania zgodnie z kolejnością zajmowanych stanowisk, począwszy od graczy przy stanowisku nr 1 (każde pytanie kierowane jest do jednego zespołu). Są dwie kolejki pytań. Poprawna odpowiedź ocala przed utratą szansy (tym sposobem już jedna poprawna odpowiedź zapewnia udział w drugim etapie). Jeśli zawodnik odpowie na pytanie błędnie lub nie odpowie wcale, to traci jedną szansę; jeśli nie odpowie poprawnie na żadne z dwóch pytań – kończy grę.
  5. ETAP II. Zespoły, którzy udzieliły w pierwszym etapie przynajmniej jednej poprawnej odpowiedzi kontynuują grę z taką liczbą szans, jaką udało im się zachować (trzema, jeśli obie ich odpowiedzi były poprawne, bądź dwiema, jeśli odpowiedzieli poprawnie jeden raz).
  6. Pierwsze pytanie tej rundy prowadzący kieruje do zespołu przy stanowisku nr 1 (chyba że ten odpadł w pierwszym etapie, wtedy do zawodnika przy stanowisku nr 2 itd.). Jeśli uczestnik odpowie poprawnie, to zyskuje prawo do wyznaczania; jeśli nie, to traci szansę, a prowadzący pyta kolejnych graczy tak długo, aż ktoś odpowie poprawnie i zdobędzie prawo wyznaczania.
  7. Kolejne pytania zadawane są uczestnikom wskazanym przez osobę, która jako ostatnia udzieliła poprawnej odpowiedzi. Jeżeli wyznaczony zawodnik nie odpowie na swoje pytanie poprawnie, to dotychczasowy wyznaczający wskazuje dalej, a jeśli udzieli właściwej odpowiedzi, to przejmuje prawo do wyznaczania. Gra toczy się tym sposobem tak długo, aż w grze pozostanie jeden zespół, który wygrywa całą rozgrywkę.
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO
DO WPROWADZANIA ZMIAN W POWYŻSZYM REGULAMINIE