Strona główna

Wzorem roku ubiegłego Gmina Nowa Dęba zamierza w tym roku ponownie uruchomić kursy na linii komunikacyjnej Nowa Dęba - Buda Stalowska - Nowa Dęba, przez Alfredówkę i Tarnowską Wolę

czytaj więcej...

 

DEZAMET pomaga w modernizacji...

 

small

Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębie zakończył modernizację pracowni projektowania. To duże i kosztowne przedsięwzięcie wsparły w ramach umowy patronackiej, Zakłady Metalowe DEZAMET S.A.

Szkoła od dawna ściśle współpracuje z "Dezametem". Zakłady są wieloletnim mecenasem dla naszej placówki oferując różnorakie wsparcie m. in. doposażenie warsztatów szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych, wsparcie podczas nauki zdalnej (zakup sprzętu komputerowego), praktyki zawodowe, oraz organizację 3-miesięcznych płatnych staży dla najlepszych uczniów kształcących się na przyszłych operatorów obrabiarek skrawających CNC, techników mechaników, techników automatyków.

Więcej...

 

Dyżury biblioteki szkolnej:

 a

- środa w godz. 8:00 - 15:00

- piątek w godz. 8:00 - 15:00


 Dyżury pedagoga szkolnego:

 a

- wtorek w godz. 8:00 - 15:00

- piątek w godz. 8:00 - 15:00

 

ZAWSZE TRANDY

 

small

 

Stowarzyszenie "Poręba" działające przy Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie zakończyło realizację projektu "Zawsze trendy". W ramach projektu mogliśmy doposażyć pracownię fryzjerską w profesjonalne kosmetyki fryzjerskie, zakupić pakiet filmów edukacyjnych do pracowni mechanicznej oraz umożliwić uczniom udział w dodatkowych szkoleniach rozwijających umiejętności zawodowe. 10 uczennic zdobyło nowe kwalifikacje w zakresie manicure, potwierdzone certyfikatami.

Więcej...

 

Podsumowanie konkursu

 

small

Rozpowszechnienie konkursu fotograficznego "Matematyka w obiektywie" spowodowało choć chwilowe zainteresowanie matematyką i sprowokowało uczniów do ukazania fotografią jej wszechobecności, piękna i użyteczności.

Uczestnikami konkursu z naszej szkoły byli: Martyna Pasek z kl. 3TIF, Patryk Puzio z kl. 2TD oraz Daniel Wojdyło i Mikołaj Gerba z kl. 2TA. Uczniowie podjęli się wysiłku uważnego patrzenia i nadawania dodatkowych sensów zaobserwowanej rzeczywistości.

Gratuluję!

 

Elżbieta Klimczyk


 https://mwo.usz.edu.pl/

 

Egzaminy zawodowe rozpoczęte

 

small

W poniedziałek, 11 stycznia w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie rozpoczęły się egzaminy zawodowe w ramach zimowej sesji dla uczniów techników i szkół branżowych.

Egzamin składa się z dwóch części - pisemnej oraz części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym.

Aby zdać egzamin zawodowy w części pisemnej, uczeń musi zdobyć minimum 50% punktów możliwych do uzyskania. Natomiast w części praktycznej minimum 75 %.

Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający otrzymuje w formule 2012 i 2017 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a w formule 2019 certyfikat kwalifikacji zawodowej. Kwalifikacja w zawodzie to wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Więcej...

 

small

1. HARMONOGRAM EGZAMINÓW

2. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii

2. Dyżury specjalistów PPP w Nowej Dębie w okresie ferii

 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

 

small

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu "EUROPEJSKIE ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE" za nadesłane prace, za waszą kreatywność i zaangażowanie, pomysł, oryginalne podejście do tematu, wkład pracy, estetykę w wykonaniu. Wybór najlepszych prac nie był łatwy.

Wyniki konkursu:

Więcej...

 

Wsparcie finansowe od FENIX METALS

 

small

W tych trudnych dla każdej placówki oświatowej czasach, kiedy tradycyjne nauczanie w szkołach zastąpiła nauka w trybie online ogromną i nieocenioną stała się pomoc jaką Zespołowi Szkół nr 2 w Nowej Dębie okazała firma Fenix Metals z Chmielowa.

Fenix Metals jest jednym z wiodących w Europie przedsiębiorstw działających w zakresie odzysku cyny. Filozofia firmy obejmuje ochronę zasobów naturalnych, stworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy oraz zrównoważony rozwój. Firma aktywnie angażuje się w różnego rodzaju działania wspierające lokalne społeczności.

Dzięki zaangażowaniu udziałowców oraz Dyrekcji firmy Fenix Metals Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębie otrzymał dwadzieścia tysięcy złotych na sprzęt komputerowy w ramach prowadzonego przez spółkę programu Fenix Szkołom.

Więcej...

 

BEZPIECZNE FERIE

 

Ferie zimowe kojarzą nam się przede wszystkim z aktywnością na świeżym powietrzu. Z białym szaleństwem, czyli jazdą na nartach, sankach czy łyżwach. Ferie to zawsze czas na odpoczynek od nauki i ładowanie akumulatorów przed kolejnym semestrem. I mimo, że podczas tegorocznych ferii ze względów epidemiologicznych nie ma nadziei na uprawianie sportów zimowych i ekstremalnych, to nie można się łudzić, że będziemy zupełnie bezpieczni. Tym razem niebezpieczeństwo czyha, głównie na młodych ludzi w internecie. Im dłużej człowiek przebywa w sieci, tym bardziej pochłania go wirtualna rzeczywistość. Ale co zrobić, żeby być bezpiecznym w sieci? Istnieje coś takiego jak NETYKIETA, czyli zasady, które nam podpowiadają, jak mamy zachować się w społeczności internetowej, aby być bezpiecznym i nie stwarzać również zagrożenia dla innych.

Więcej…

 
Facebook
WSIZ Rzeszów
Erasmus +
Projekt z klasą
Akademia Cisco