Już wkrótce w naszej szkole zostanie uruchomiona nowoczesna strzelnica wirtualna. Będzie to system szkolno – treningowy POJEDYNEK firmy Autocomp Management. Jest to inicjatywa wynikająca z zaangażowania się szkoły w projekt „Strzelnica w powiecie”, którego głównym organizatorem jest Ministerstwo Obrony Narodowej.

Strzelnica będzie służyć przede wszystkim do podstawowego szkolenia strzeleckiego młodzieży, co jest zgodne z obowiązującymi wytycznymi Ministra Edukacji, które nakazują szkołom wdrażanie programów rozwijających u młodzieży umiejętności proobronne.

Pojedynek jest kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem działającym w oparciu o rzeczywistość wirtualną i przeznaczony jest dla uczniów. Oferowana technologia umożliwia swobodę i bezpieczeństwo korzystania z  systemu przez szkoły.           

Wirtualna strzelnica POJEDYNEK pozwala na naukę i doskonalenie umiejętności w zakresie:

  • bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym jej obsługi manualnej;
  • celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych i kolimatorów o „małych” powiększeniach;
  • ćwiczeń w obserwacji – wykrywania, rozpoznania i identyfikacji celów;
  • prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności;
  • wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.