Oddziały Przygotowania Wojskowego są najnowszą ofertą edukacyjną przygotowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Szkoła musi posiadać zgodę Ministerstwa na jej utworzenie oraz mieć podpisaną umowę o współpracy z jednostka wojskową Wojska Polskiego, która będzie patronatem takiego oddziału. W Zespole Szkół nr 2 młodzieżą skupioną w OPW opiekować będzie się 18 Pułk Artylerii, który na stałe już zagościł na terenach wojskowych w Nowej Dębie. 
Do Oddziału Przygotowania Wojskowego może wstąpić każdy uczeń technikum, niezależnie od tego jaki kierunek kształcenia sobie wybierze. Zajęcia w OPW będą realizowane w ramach zajęć lekcyjnych oraz poza lekcyjnych.
Program szkolenia obejmuje:
– szkolenie zasadnicze w klasach I – IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne
– obóz szkoleniowy w klasie V technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia praktyczne.
Zajęcia teoretyczne realizowane będą w formie wykładów informacyjnych, dyskusji, inscenizacji zachowań, prezentacji multimedialnych i pokazów umundurowania.
Zajęcia praktyczne realizowane będą w formie ćwiczeń, musztry bojowej, pokazów uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
Minimalna liczba godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w technikum w całym cyklu kształcenia (5 lat) wynosi 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych.