Zwycięskie prace konkursowe wykonane w ramach konkursu „Dbajmy o matkę – Ziemię” realizowanego w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” Cześć 2) Fundusz Ekologii” finansowanego przez ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie.
Nagrodzone prace wykonali:

  • Maciej Zieliński – I miejsce
  • Patrycja Furtak – II miejsce
  • Maciej Jachyra – III miejsce

Maciej Zieliński

Patrycja Furtak

Maciej Jachyra