Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły będą mogli zdobywać doświadczenie zawodowe i podwyższać swoje  umiejętności językowe na dwutygodniowych  i miesięcznych praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus+. W poprzednich latach nasi uczniowie odbywali staże w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii. W rozpoczynającym się wkrótce nowym cyklu praktyk dodatkowo brane są pod uwagę dodatkowe  szkolenia w Szwecji i na Malcie.

Praktyki zagraniczne dla uczniów klas trzecich i czwartych technikum planowane są od 1 września  2021 do 31 grudnia 2027 r. Oznacza to również, że uczestniczyć w nich będą również uczniowie przyszłych klas pierwszych.

Obowiązkowe praktyki zawodowe realizowane są w klasach trzecich technikum,  a staże realizowane są zwykle w okolicznych zakładach pracy. Dzięki uczestnictwu w programie Erasmus+ uczniowie ZS2 praktyki zawodowe odbywają w krajach Unii Europejskiej!  Praktykanci zdobywają bezcenne doświadczenia zawodowe, doskonalą języki obce, poznają kulturę, zwyczaje, kuchnię nowych krajów, zawiązują nowe znajomości i przyjaźnie.

Pierwsze staże planowane są już za kilka miesięcy- na początku nowego roku szkolnego. Wezmą w nich udział wybrani uczniowie z obecnych klas 3 Ta, 3 Tb, 3 Tif, 2 Tc i 2Td. O zakwalifikowaniu na praktykę zagraniczną będą decydowały wyniki klasyfikacji rocznej – oceny z przedmiotów zawodowych, języków obcych oraz zaangażowanie w życie klasy i szkoły.

Warto się uczyć! Weź udział w przygodzie z Erasmus + !