Bezpieczni w sieci to projekt edukacyjny adresowany do nauczycieli oraz uczniów klas 7–8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest wspieranie pedagogów, a także młodzieży w podnoszeniu kompetencji cyfrowych z zakresu bezpieczeństwa w sieci.

Projekt realizuje NASK – Państwowy Instytut Badawczy w ramach programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna.

https://bezpieczniwsieci.edu.pl/