Kwalifikacyjny kurs zawodowy - Operator obrabiarek skrawających
 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy to forma kształcenia osób dorosłych i bezpłatny sposób na:
  • zdobycie nowego zawodu,
  • uzupełnienie swojego wykształcenia,
  • podniesienie swoich kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności.
 2. W kwalifikacyjnym kursie zawodowym mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby, które ukończyły gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową oraz 18. rok życia. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych.
 3. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia: MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających.
 4. Sylwetka absolwenta
  Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
  • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej,
  • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.
 5. Słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego znajdzie zatrudnienie w:
  • zakładach przemysłowych przy obsłudze obrabiarek konwencjonalnych i CNC,
  • w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego,
  • w przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych,
  • w firmach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych,
  • w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem.
 6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
  Szkoła posiada maszyny i urządzenia do realizacji celów programowych:
  • tokarka CNC TAE 30N sterowana w dwóch osiach z systemem sterowania FANUC,
  • frezarka CNC HARNAŚ sterowana w czterech osich z systemem sterowania FANUC,
  • pracownia programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC),
  • pracownia projektowania ze wspomaganiem CAD,
  • pracownia pomiarów warsztatowych,
  • podstawowe narzędzia pomiarowe.