Organizator konkursu:

Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego
ul. Kościuszki 101
tel. 15 846 22 86
http://www.zs2nd.pl/

 • Temat konkursu: „Zbuduj dom dla pszczół murarek i innych owadów”
 • Termin nadesłania prac: do 16 kwietnia 2021 r.  w sekretariacie Szkoły
 • Rozstrzygnięcie konkursu: 19 kwietnia 2021 r.
 • Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 15 846 22 86 lub
  na e-mail: sekretariat@zs2nd.pl

Dokumenty konkursowe do pobrania:

Cele konkursu:

 • Zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów.
 • Pogłębienie wiedzy z zakresu problemów rodzin pszczelich oraz wpływu owadów zapylających na naturalne środowisko.
 • Integracja uczniów.

Zasady konkursu:

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie.
 2. Uczestnik konkursu wykonuje własnoręcznie jeden domek dla pszczół murarek.
 3. Domek musi być wykonany z naturalnych materiałów  (drewno, trzcina, kora, szyszka), zabezpieczony przed  ptakami i gryzoniami.
 4. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z Regulaminem, a w szczególności gotowe domki, zakupione w sklepach ogrodniczych i marketach.
 5. Domki zostaną umieszczone na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie w celach dydaktycznych
  i ekologicznych.

Oceny prac oraz wyłonienie laureatów:

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Jury w ocenie będzie brało pod uwagę:

 • funkcjonalność i technikę wykonania pracy;
 • własnoręczność wykonania pracy;
 • ogólne wrażenie artystyczne oraz pomysł;
 • zgodność wykonania pracy z regulaminem konkursu;

Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca. Decyzja Komisji  Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna. Wyniki zostaną podane na stronie http://www.zs2nd.pl/

ZADBAJ  O  NASZE ŚRODOWISKO,
ZBUDUJ  DOM  DLA PSZCZÓŁ I WYGRYWAJ NAGRODY