Diecezja Sandomierska modliła się w intencji tegorocznych maturzystów. W  Tarnobrzegu dnia 25 marca odbyło się spotkanie dla tego rejonu duszpasterskiego, odprawiona została w tej intencji Msza św. pod przewodnictwem bp Krzysztofa Nitkiewicza, którą koncelebrowali księża proboszczowie i katecheci. Uczestniczyli w nich młodzi przygotowujący się do matury i stojący przed decyzją odnośnie dalszej drogi życiowej.
    Delegacja maturzystów wraz z diecezjalnymi duszpasterzami młodzieży ks. Janem Kanią oraz ks. Sylwestrem Gawłem uczestniczyła również we Mszy św. odprawionej 27 marca przez Biskupa Ordynariusza przed cudowną ikoną Matki Bożej na Jasnej Górze. Ze względów epidemicznych nie mogła się bowiem odbyć ich tradycyjna pielgrzymka do Częstochowy. Bp Nitkiewicz nawiązał w homilii do postawy Maryi, która patrząc na mękę i śmierć Syna nie popadła w rozpacz, ale przyjęła wolę Bożą, którą realizowała od początku w swoim życiu. Zwracając się do maturzystów, Biskup Sandomierski zachęcał, aby otworzyli swoje serca przed Maryją i polecali się Jej opiece.
      Przed błogosławieństwem, Przedstawicielka maturzystów odczytała akt zawierzenia Matce Bożej, prosząc o światło Ducha Świętego na czas egzaminów jak również wyboru drogi życiowej.

Ks. Tadeusz Ziętkowski