W dniu 26 marca 2021 roku w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zakończył się cykl szkoleń dla uczniów klas drugich uczących się w zawodzie technik informatyk – „Intensywny kurs programowania w Java”.
Zajęcia prowadziła mgr inż. Ewa Żesławska, podczas których uczniowie poszerzyli swoją  wiedzę zawodową i nauczyli się przydatnych umiejętności w programowaniu.
Cieszymy się, że kontynuacja takich lekcji mogła odbyć  się również i w tym roku szkolnym. Dziękujemy Pani Ewie za poświęcony czas, przekazaną wiedzę, profesjonalizm i znakomitą organizację szkolenia. Młodzieży zaś, dziękujemy za efektywne uczestnictwo, zaangażowanie  i umiejętność kreatywnego myślenia.
Mamy nadzieję, że nie było to nasze ostatnie spotkanie. Liczymy na dalszą  równie  owocną współpracę w przyszłym roku szkolnym, obejmującą  kolejne tego typu  przedsięwzięcie.

Maria Jachyra