Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie historyczno-chemicznym:
„Ignacy Łukasiewicz i jego dziedzictwo”

Cele:

  • Poszerzenie wiedzy nt. życia, pracy i osiągnięć Ignacego Łukaszewicza
  • Uświadomienie jaką rolę odegrał I. Łukasiewicz w rozwoju polskiej i światowej nauki i techniki
  • Poznanie właściwości ropy naftowej, jej zasobów w Polsce i na świecie
  • Wzrost świadomości o różnorodności produktów otrzymywanych z ropy naftowej i ich zastosowaniu

Zakres wiedzy:

  1. Życiorys Ignacego Łukasiewicza.
  2. Zasoby ropy naftowej w Polsce i na świecie.
  3. Właściwości ropy naftowej.
  4. Produkty otrzymywane z ropy naftowej i ich zastosowanie.

Warunki:

Konkurs polega rozwiązaniu testu wiedzy o Ignacym Łukasiewiczu i ropie naftowej. W konkursie mogą uczestniczyć chętni uczniowie  z naszej szkoły, którzy proszeni są o zgłoszenie się do p. M. Flis lub M. Wołosza do 5.10.2022r.

Termin konkursu:

12.10.2022 r. na świetlicy szkolnej o godzinie 10.00

Nagroda:

Wycieczka do Muzeum Nafciarstwa i Gazownictwa im. I. Łukasiewicza w Bóbrce 19.10.2022 r.

ZAPRASZAMY!