W dniach 30.09–01.10.2022 odbyło się pierwsze szkolenie strzelców w nowym roku szkolnym. Tym samym wracamy do działalności szkoleniowej po przerwie wakacyjnej. Minione szkolenie miało na celu przypomnienie wiedzy i umiejętności nabytych w poprzednim roku szkolnym oraz wprowadzenie w działalność strzelecką uczniów z klas pierwszych, którzy zadeklarowali chęć wstąpienia w szeregi naszej organizacji. Nowi strzelcy jeszcze bez mundurów, ale z zaangażowaniem zaczęli zgłębiać tajniki musztry i taktyki. Nadal trwa akcja rekrutacyjna, więc jeszcze można wstąpić w szeregi jednostki. Dowództwo JS 2043 już planuje szereg dalszych przedsięwzięć, które mają mieć miejsce w I semestrze roku szkolnego. Będą to m.in. cykliczne szkolenia rotacyjne, marsz kondycyjny oraz 3- dniowe szkolenie w formie zgrupowania obozowego. Jednostka na pewno zaprezentuje się również w czasie uroczystości szkolnych z okazji Święta Niepodległości i Święta Szkoły. Szkolenie poprowadzili starsi strzelcy – instruktorzy: David Zięba, Patryk Głód, Kacper Drozdowski, Damian Paduch i Daniel Wit.