Już wkrótce rozpocznie się kolejna tura obowiązkowych praktyk zawodowych klas 3 Tc i 3Td, które zgodnie z harmonogramem planowane są w dniach 28.02.2022 – 25.03.2022. Praktyki będą realizowane w okolicznych zakładach pracy oraz u pracodawców na terenie Włoch, Hiszpanii lub Portugalii. Jest to możliwe dzięki zakwalifikowaniu się Zespołu Szkół nr 2 do projektu unijnego Erasmus+, umożliwiającego rozwój umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów na terenie państw UE.

Nasza szkoła przystępuje do kompletowania zespołów uczniowskich, które realizować będą zagraniczne praktyki zawodowe. Dokonując rekrutacji  będą brane pod uwagę następujące kryteria wyboru:

  • zachowanie,
  • średnia ocen z przedmiotów zawodowych,
  • średnia ocen z języka obcego
  • predyspozycje do wykonywania zawodu  (zaangażowanie, konkursy przedmiotowe, praca na rzecz szkoły i środowiska lokalnego)

Niezbędne będzie również przedstawienie potwierdzenia szczepienia przeciw COVID-19.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu Erasmus+ będą podawane na bieżąco.

ZS2