Zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie do udziału w konkursie dotyczącym opracowania projektu edukacyjnej gry planszowej dotyczącej tematyki ekologicznej.

Autorami projektu mogą być osoby indywidualne lub zespoły uczniowskie.

W ramach konkursu należy opracować scenariusz gry (wraz z dodatkowymi informacjami na temat scenografii, wyglądu planszy/przestrzeni, charakterystyki obszaru, bądź też innych niezbędnych akcesoriów dopełniających charakter proponowanej gry, wraz z wizualizacją graficzną, jeśli dotyczy), której motywem przewodnim jest np. ekologia, recykling, ochrona środowiska itp.

Prace konkursowe należy złożyć do dnia 21 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje w Regulaminie konkursu oraz u p. Beaty Sado i p. Ewy Okinczyc.