Ogólnopolski Konkurs
„TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO”
dla uczniów szkół ponadpodstawowych
VII EDYCJA 2021/2022 „TURBOLANDESKUNDE – DEUTSCHLAND“
ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Konkurs odbywa się pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) oraz przy wsparciu Goethe Institut w Warszawie i Krakowie.

ADRESAT KONKURSU

Konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych w Polsce.

CELE KONKURSU

Celami konkursu są:

  • rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi,
  • propagowanie wychowania proeuropejskiego,
  • rozbudzanie otwartości na inne kultury,
  • krzewienie ducha tolerancji i szacunku wśród uczniów,
  • doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej do poszerzania i prezentacji własnej wiedzy,
  • rozwijanie kapitału społecznego młodych ludzi,
  • doskonalenie umiejętności prezentacji własnych osiągnięć i współpracy w grupie,
  • przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia językowego,
  • przyzwyczajanie uczniów do sprawdzania swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w konkursach.