W dniu 30 września odbędą się wybory na najsympatyczniejszego chłopaka.
Dodatkowo: każdy kto w tym dniu ubierze krawat jest zwolniony z pytania.