Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębie bierze udział w kampanii ogólnopolskiej pod nazwą „Tydzień Ulgi”, organizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Celem kampanii jest ułatwienie zaklimatyzowania się uczniów w szkole po długim czasie nieobecności spowodowanej pandemią. Skupimy się głównie na odnowieniu relacji międzyludzkich, kontaktach koleżeńskich ale również na swobodnym przejściu ze nauczania zdalnego w stacjonarne.  Będzie to tydzień bez sprawdzianów i odpytywania.

W „Tygodniu Ulgi” planujemy wycieczki rowerowe, ogniska klasowe, a także pogadanki na godzinach wychowawczych o sposobach radzenia sobie ze stresem spowodowanym powrotem do szkoły.

W związku z tym, iż nasi uczniowie będą uczęszczać do szkoły w sposób hybrydowy, taki „Tydzień Ulgi” planujemy w terminach od 17 do 21 maja oraz od 24 do 28 maja. Dzięki temu wszystkie klasy mogły skorzystać z tej bezstresowej formy powrotu do zajęć stacjonarnych.