Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie

Nr 1/2020/2021 z dnia 14.05.2021 r.

Od poniedziałku 17 maja 2021 r. Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębie przechodzi na pracę w systemie hybrydowym. Część klas będzie miała zajęcia w systemie stacjonarnym a pozostałe klasy będą się uczyć w systemie zdalnym.
Praca zdalna będzie realizowana za pomocą aplikacji MS Teams oraz za pośrednictwem e-dziennika zgodnie z aktualnym planem zajęć. Zajęcia stacjonarne na terenie szkoły odbywać się będą przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Obowiązuje noszenie maseczek, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu minimum 1,5 metra.
W dniach od 17-31 maja 20121 r. słuchacze 2 klasy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych uczą się w systemie zdalnym.
W okresie od 17-31 maja 2021 br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami uczęszczają na zajęcia praktyczne do pracodawców wg obowiązującego planu lekcji.
Szczegółowe informacje w załączonym planie lekcji oraz zastępstwach.