Święto Szkoły w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie

10 grudnia 2021 roku w warunkach reżimu sanitarnego  odbyła się w naszej szkole akademia z okazji  rocznicy nadania imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego-wielkiego Polaka i budowniczego Polski dwudziestolecia międzywojennego.  Uroczystość zaszczycili swoją obecnością znakomici goście:

Pan Starosta Powiatu tarnobrzeskiego Jerzy Sudoł,

Pan wicestarosta Jacek Rożek

Ksiądz proboszcz Eugeniusz Nycz

Przedstawiciele przedsiębiorców  współpracujących z Zespołem Szkół nr 2 w Nowej Dębie

Pan Witold Szczurek – reprezentujący Zakłady Metalowe Dezamet

Pan Marian Cąpała –  Wicedyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu

Pani Iwona Strojek – Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie

Wśród emerytowanych nauczycieli  Pani Helena Maguder – długoletni dyrektor szkoły

Na wstępie pani dyrektor Bogumiła Małajowicz przedstawiła sylwetkę patrona i przypomniała historię naszej szkoły. Z uwagi na to, że duża część uczniów przebywa na kwarantannie, uroczystość skupiła się na ceremonii wyprowadzenia dotychczasowego sztandaru i wprowadzenia nowego sztandaru  ufundowanego przez Starostwo Powiatowe  oraz Zakłady Metalowe Dezamet. Ceremonia odbyła się pod przewodnictwem pana Wojciecha Stępnia, a przeprowadzili ja Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2043 Związku Strzeleckiego „ Strzelec” Józefa Piłsudskiego działająca  przy Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. Krzysztof Dzierżak. Mottem uroczystości były słowa patrona  szkoły Eugeniusza Kwiatkowskiego :  „ Jak się bardzo czegoś chce, to można to osiągnąć” . To przesłanie pani dyrektor skierowała do młodzieży, która w skupieniu uczestniczyła w akademii.

10 grudnia 2021 stał się dla naszej społeczności  szkolnej dniem historycznym, a widniejący wizerunek naszego patrona na rewersie sztandaru będzie przypominał kolejnym pokoleniom młodych ludzi, że jak się bardzo czegoś chce, to naprawdę można to osiągnąć