Z radością informujemy, że nasza szkoła dołączyła do działań pilotażowych realizowanych
w międzynarodowym projekcie o edukacji hybrydowej „Breathe The Future – Hybrid Education in VET – hVET” (nr projektu 2021-2-PL01-KA220-VET-000050664) oraz w projekcie o włączeniu uczniów niedostatecznie reprezentowanych w życie szkoły „Inclusive Engagement of Underrepresented Learners in Vocational Education & Training – InclusiVET” (nr projektu 2022-1-FR01-KA220-VET-000086281). Projekty realizowane są w ramach programu Erasmus+, Kształcenie i szkolenie zawodowe. Koordynatorem działań pilotażowych w Polsce jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie.

Działania obejmują pilotaż produktów projektu hVET:

 1. Testu do oceny kompetencji nauczyciela hybrydowego kształcenia zawodowego;
 2. Testu diagnozującego style uczenia się i cechy uczniów istotne w edukacji hybrydowej – HQL;
 3. Szkolenia online dla nauczycieli o edukacji hybrydowej (testowanie wybranych modułów);
 4. Gry hybrydowej dla uczniów w wieku 15-19 lat rozwijającej kompetencje miękkie potrzebne na rynku pracy, oraz umożliwiającej interakcję z rówieśnikami oraz rozgrywki z innymi szkołami z Polski i z innych krajów

Pilotaż prowadzony jest w okresie od maja do września 2024r.

Partnerzy projektu:

 • Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie
 • PROGRESS Kalińska, Talik spółka jawna
 • İnstituto Politecnico De Santarem z Portugalii
 • G. Eurosuccess Consulting Limited z Cypru
 • Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü z Turcji
 • M. Skoulidi & Sia E.E. z Grecji

Strona internetowa projektu hVET: https://hvet.eu/

Uczestnictwo w projekcie InclusiVET dotyczy następujących działań:

 1. Przygotowania uczniów do korzystania z narzędzia samooceny włączającego zaangażowania uczniów oraz do przeprowadzenia grup fokusowych i wywiadów wśród uczniów, nauczycieli i kadry kierowniczej szkoły.
 2. Przeprowadzenie przez uczniów badania narzędziem, za pomocą grup fokusowych i/lub wywiadów w celu zebrania uwag, komentarzy i sugestii na temat różnych obszarów funkcjonowania szkoły.
 3. Przygotowanie przez uczniów rekomendacji/raportów dla szkoły na podstawie uzyskanych rezultatów z przeprowadzonych działań oraz przedstawienie tych rekomendacji dyrekcji szkoły.

Partnerzy projektu:

 • Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie
 • Societe D’Enseignment Prodessionnel Du Rhone z Francji
 • Skupnost Visjih Strokovnih Sol Republike Slovenije ze Słowenii
 • Organizing Bureau of European School Student Unions z Belgii
 • Knowledge Innovation Centre z Malty
 • Magyar Digitάlis Oktatάsért Egyesület z Węgier

Strona internetowa projektu InclusiVET: https://inclusivet.eu/

Fundacja OIC Poland

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064631742080

https://www.oic.lublin.pl/

PROGRESS Kalińska, Talik spółka jawna

https://szkoleniaprogress.com/

https://www.facebook.com/szkolatrenerow.info

İnstituto Politecnico De Santarem z Portugalii

https://www.ipsantarem.pt/

https://www.facebook.com/IPSantarem

G.G. Eurosuccess Consulting Limited z Cypru

https://www.eurosc.eu/en/

https://www.facebook.com/eurosuccessconsulting

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü z Turcji

https://antalya.meb.gov.tr/

https://www.facebook.com/antalyamem07/

C.M. Skoulidi & Sia E.E. z Grecji

https://www.p-consulting.gr/

https://www.facebook.com/pconsultin

Societe D’Enseignment Prodessionnel Du Rhone z Francji

https://www.sepr.edu/

https://www.facebook.com/sepr.formation/

Skupnost Visjih Strokovnih Sol Republike Slovenije ze Słowenii

https://www.skupnost-vss.si/

https://www.facebook.com/skupnost.vss/?locale=en_GB

Organizing Bureau of European School Student Unions z Belgii

https://www.obessu.org/

https://www.facebook.com/OBESSU/

 Knowledge Innovation Centre z Malty

https://knowledgeinnovation.eu/

https://www.facebook.com/knowledgeinno/

Magyar Digitάlis Oktatάsért Egyesület z Węgier

https://mdoe.hu/

https://www.facebook.com/mdoe.hu/

Projekt hVET

https://hvet.eu/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083984344544

Projekt InclusiVET

https://inclusivet.eu/