W dniu 5 lipca 2022 r. w sekretariacie w godzinach od 8:00 do 13:00 można odebrać wyniki egzaminów maturalnych.

Przypominamy, że do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników należy złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.