Uczniowie!
15 marca 2024 r. odbędzie się konkurs z języka niemieckiego „Turbolandeskunde”. Tegoroczna edycja dotyczy Szwajcarii. Chętnych uczniów proszę o zgłoszenie się do p. Renaty Wagner-Siwiec do 5 marca. Test piszemy w grupach 3-osobowych.
Czekam na chętnych!

R. Wagner-Siwiec

Załącznik nr 2
ZAKRES WYMAGAŃ
– podstawowe wiadomości geograficzne (np. obszar, ludność, sąsiedzi)
– podział administracyjny (np. landy/kantony i ich stolice)
– zasoby wodne, pasma górskie i szczyty
– największe miasta
– najatrakcyjniejsze miejsca, zabytki
– symbole narodowe
– gospodarka (np. najsłynniejsze marki przemysłu)
– środki transportu i lokomocji
– media (np. najpopularniejsze tytuły prasy i stacje telewizyjne)
– słynne postacie (np. polityka, kultura, sport, muzyka)
– waluta
– najważniejsze święta, tradycje i obrzędy
– tradycyjne potrawy
– najważniejsze daty i wydarzenia historyczne
– ciekawostki o państwie i jego obywatelach
– aktualne wiadomości o państwie