Czwórka uczniów naszej szkoły wzięła udział w konkursie plastyczno-cyfrowym: Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie! Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy na temat Funduszy Norweskich i EOG, ich wkładu w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski, państw-darczyńców tych Funduszy oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów. Nasz zespół w składzie: Adam Bajek, Patyk Rębisz, Kornel Kwaśnik (klasa 4TB) oraz Julia Krelska (klasa 2 Td) opracował stronę internetową poświęconą Funduszom. Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki konkursu, które zostaną ogłoszone w połowie maja.       

Edward Stelmach