W pierwszy dzień wiosny, 21 marca 2024 r.,  odbyło się w naszej szkole uroczyste ślubowanie pierwszego rocznika Kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego. Patronem OPW jest 18 Pułk Artylerii z Nowej Dęby.

Z tej okazji przybyło do nas wielu znamienitych gości:

płk Piotr Męczyński – Dowódca 18 Pułku Artylerii w Nowej Dębie;

Pani Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa podkarpackiego;

Pan Jerzy Sudoł – Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego;

Pan Jacek Rożek – Wicestarosta Powiatu Tarnobrzeskiego;

Pan Damian Dziektiarenko – Przewodniczący Rady Gminy;

Pan Wiesław Ordon – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba;

Pan Wojciech Gruszka – Członek Zarządu Rady Powiatu Tarnobrzeskiego;

Aspirant Jan Rożek – Kierownik Ogniwa Kryminalnego Komisariatu Policji w Nowej Dębie;

 Robert Głaz – Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej  w Nowej Dębie;

ppłk Andrzej Korytko – Przedstawiciel szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
w Rzeszowie;

Ppłk Tomasz Mazur  – Wojskowe Centrum Rekrutacji w Nisku;

Major Franciszek Zagaja – Zastępca Komendanta Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Dęba.

Wśród przybyłych gości byli również przedstawiciele współpracujących z naszą szkołą zakładów
i instytucji:

Pan Witold Szczurek – Przedstawiciel Zakładów Metalowych „DEZAMET” S.A. Nowa Dęba;

Pan Daniel Scisłowski – Wiceprezes Zarządu  Dyrektor Zakładu ESV WISŁOSAN Sp. z o.o. Nowa Dęba;

Pani Ewa Monika Szczepan – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie

Pani Iwona StrojekDyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie

P.T. Ks. Andrzej Barzycki – Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego  w Nowej Dębie

Obecna również była delegacja 18 Pułku Artylerii w składzie:

ppłk Paweł Jędryczka;

ppłk Michał Fedorowicz;

ppor. Marta Korzynek;

st.chor.sztab. Michał Zbyrad;           

st.chor.sztab. Michał Gładysz

oraz instruktorzy:

kpr. Patryk Misiur;

kpr. Kacper Brucela;  

kpr. Mateusz Pyzikiewicz;

kpr. Piotr Markiewicz.

Po złożeniu meldunku przez Koordynatora Oddziału Przygotowania Wojskowego Marka Dudę
o gotowości Kadetów do ślubowania, głos zabrała pani dyrektor ZS nr 2 – Bogumiła Małajowicz:

Szanowni Państwo!

Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna dla której chcemy żyć i pracować

Szanowni Państwo!

Dzisiaj w naszej szkole jest wyjątkowy dzień – dzień, w którym po raz pierwszy Oddział przygotowania Woskowego złoży uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.

Jest to moment, który wyznacza młodym ludziom początek przygody z dyscypliną, patriotyzmem i służbą dla ojczyzny.

Oddział Przygotowania Wojskowego to nie tylko miejsce czy nazwa, gdzie zdobywane są umiejętności wojskowego rzemiosła. To przede wszystkim miejsce, gdzie kształtuje się charakter, uczy się dyscypliny, rozwija ducha wspólnoty
i kieruje najwyższymi wartościami, które stanowią podstawę naszej społeczności szkolnej oraz 18 pułku artylerii – patronackiej jednostki.

Nie byłoby tej wspaniałej przygody gdyby nie patronat!

Szanowni Państwo!

Już za chwilę będziemy świadkami wielkiego wydarzenia, które, mam nadzieję, na stałe zagości w kalendarzu Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie.

Drodzy kadeci – jesteśmy z Was dumni!

Oddział Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie został utworzony 1 września 2023 roku. Należy do niego 16 uczniów placówki. Każdy z nich, oprócz realizacji szkolnego programu, uczestniczy w dodatkowych zajęciach związanych z obronnością. Za realizację części teoretycznej nauczania odpowiada szkoła, natomiast praktycznej – jednostka wojskowa. W naszym przypadku jest to 18 Pułk Artylerii. Podobne działania prowadzą szkoły ponadpodstawowe w całym kraju. Po zakończeniu nauki uczniowie OPW będą mieli ułatwiony dostęp na studia związane ze służbami mundurowymi.

Ślubowanie miało uroczysty i podniosły charakter. Z pewnością zapadło głęboko w pamięć naszym Kadetom.