W piątek, 26 kwietnia odbyło  się pożegnanie absolwentów Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Nowej Dębie. Był to wyjątkowy moment, pełen wzruszeń i refleksji, który dla wielu uczniów oznacza koniec pewnego etapu w ich życiu.
Absolwentami tegorocznymi byli uczniowie klas:
 • 5 ta:  technik usług  fryzjerskich oraz technik  mechanik, wychowawca p. Anna Strzelczyk
 • 5 tb:  technik ekonomista oraz technik informatyk, wychowawca p. Danuta Tabor
W tym ważnym dla nich dniu w uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: wicewojewoda podkarpacki  Paweł Bartoszek, starosta powiatu tarnobrzeskiego Jerzy  Sudoł z  przedstawicielami Rady Powiatu, przedstawiciele jednostek wojskowych Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie i 18. Pułk Artylerii w Nowej Dębie. 
W oficjalnej części uroczystości dyrektor Zespołu Szkół nr 2  p.Bogumiła Małajowicz w przemówieniu dla absolwentów złożyła podziękowania za ich wkład w rozwój szkoły oraz  życzenia właściwych wyborów w  dorosłym życiu.
„Chciałabym Wam wszystkim  życzyć spełnienia najskrytszych marzeń,  zrealizowania wyznaczonych celów i odnalezienia właściwej drogi,  takiej która przyniesie wam zadowolenie. 
Pomyślnego zdania egzaminu jakim jest matura. 
Nie zapomnijcie że my nauczyciele będziemy was zawsze wspierać będziemy się zawsze cieszyć z waszych sukcesów i dokonań.
Odkrywajcie dalej to w czym jesteście najlepsi, nigdy się nie poddajcie i walczcie o swoje 
Niech wasze zaangażowanie, pogoda ducha i chęć pomocy innym daje Wam satysfakcję dążcie zawsze do celu z uśmiechem na twarzy”
Wyróżnienie z klasy 5 ta za najlepsze wyniki w nauce otrzymali: 
 • Paulina Chrząstek –  świadectwo z wyróżnieniem
 • Daniel Wojdyło –  świadectwo z wyróżnieniem
 • Klaudia Kudela
 • Aldona Siwiec
 • Bartosz Szczęch
Wyróżnienie z klasy 5 tb otrzymali za najlepsze wyniki w nauce:
 • Marcin Wąs – świadectwo z wyróżnieniem
 • Krystian Panek
 • Dawid Szczur
 • Michał Gil
 • Maciej Konefał
oraz za najwyższą za frekwencję
 • Krystian Panek
 • Maciej Konefał
Wyróżnienie w kategorii „Najlepszy zawodowiec” otrzymali:
 • w  zawodzie technik mechanik – Daniel Wojdyło klasa 5ta
 • w  zawodzie technik usług fryzjerskich – Paulina Chrząstek klasa 5ta
 • w zawodzie technik informatyk – Radosław Bańka klasa 5ta
 • w zawodzie technik ekonomista – Adrian Micek klasa 5ta
Nagrody zostały ufundowane przez:
 • Zakłady Metalowe „Dezamet” w Nowej Dębie
 • Firmę Unidez w Nowej Dębie
 • panią Joannę Gajewską – Kappa Data Polska
 • pana Tomasza Zielińskiego – Agencja Ubezpieczeniowa 
W kolejnej części uroczystości mieliśmy okazję wrócić do wspomnień z życia każdej klasy, oglądając prezentacje multimedialne.
Reprezentanci klas maturalnych – Paulina Chrząstek i Marcin Wąs – złożyli serdeczne podziękowania nauczycielom za trud włożony w ich rozwój edukację.