20 marca odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Dzień Przedsiębiorczości 2024 był objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej p. Andrzeja Dudy. Ma on na celu włączenie środowiska przedsiębiorców w edukację młodych ludzi oraz stworzenie metody praktycznego przekazania wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy.
Program ten sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. W naszej szkole w Dniu Przedsiębiorczości wzięło udział 9 uczniów z klas 2 TC, 3 TA, 4 TB. Poprzez udział w programie uczniowie mieli możliwość:

  • odbycia jednodniowej wizyty w wybranym zakładzie pracy,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Uczniowie spędzili ten dzień zdobywając doświadczenie w następujących firmach i instytucjach: Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Nowa Dęba, Samorządowy Ośrodek Kultury Nowa Dęba, Urząd Gminy w Majdanie Królewskim, Firma Handel – Usługi – Dariusz Wolak Nowa Dęba, Wrona-Kamień s.c. Nowa Dęba, F.H.U.P. KMB Bartosz Kuc Nowa Dęba.
Dzień Przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Ewa Okinczyc