21 marca 2023 r. obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Na znak tolerancji i solidarności z osobami z Zespołem Downa zachęcam do założenia w tym dniu dwóch różnych, kolorowych skarpetek, nie do pary.
Dwie różne skarpetki stały się symbolem Światowego Dnia Zespołu Downa, ponieważ chromosom ma kształt przypominający skarpetę. Data 21 marca jest symboliczna, ponieważ ludzie z Zespołem Downa mają dodatkowy chromosom numer 21. Mają ich trzy zamiast dwóch. Dlatego ta choroba genetyczna bywa nazywana trisomią 21.
Celem Skarpetkowego Wyzwania jest zwiększenie świadomości na temat Zespołu Downa. Ludzie z tą chorobą wciąż mają problemy z akceptacją otoczenia i trudniej im znaleźć pracę. Kampania informacyjna i budowanie pozytywnego wizerunku tych osób mogą pozwolić na lepsze zrozumienie, zwiększenie szacunku dla różnorodności oraz likwidowanie barier i uprzedzeń.

Izabela Andrusiewicz