Broszura informacyjna o PIT dla osób,
które nie ukończyły 26 roku życia

Kiedy podatnik może złożyć swojemu płatnikowi wniosek w sprawie ulgi dla młodych?
Pisemny wniosek podatnik składa tylko wówczas, gdy spełnia warunki do ulgi i nie chce, aby płatnik stosował ulgę przy poborze zaliczek. Treść wniosku podatnik redaguje sam (nie ma urzędowego wzoru), a następnie składa go bezpośrednio płatnikowi (odrębnie za każdy rok podatkowy). Płatnik stosuje wniosek najpóźniej od następnego miesiąca po jego otrzymaniu.
Złożenie wniosku może uchronić podatnika przed koniecznością dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym, w sytuacjach gdy w trakcie roku uzyskuje on przychody od różnych płatników, z których każdy ma prawo do zastosowania ulgi zgodnie z ustawą.