24.01.2024 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Pobyt w stolicy rozpoczęli od zwiedzania Giełdy Papierów Wartościowych, gdzie poznali fakty i ciekawe zdarzenia z historii funkcjonowania giełdy w Polsce, obejrzeli salę notowań a także  symbol giełdy – figurę byka. Mieli okazję obserwować zmiany kursów akcji i indeksów giełdowych w sali notowań. Dla uczniów był przygotowany również materiał filmowy dotyczący funkcjonowania giełdy i inwestowania na rynku kapitałowym połączony z wykładem przedstawiciela Fundacji GPW. Zdobytą wiedzę utrwalili  podczas wypełniania kart pracy.
Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie na trzech kondygnacjach zgromadzono ponad 25 tysięcy historycznych pamiątek największego zrywu przeciwko okupującym Polskę nazistom. Dwie godziny w tym miejscu było wspaniałą, żywą lekcję historii.
Dopełnieniem pobytu w stolicy był spacer i uliczkami Starego Miasta.
Ewa Okinczyc
Wojciech Stępień