Technik pojazdów samochodowych to specjalista w zakresie budowy i eksploatacji samochodów. Absolwenci tego kierunku kształcenia mają możliwość gruntownego poznania budowy pojazdów samochodowych, a także nowoczesnych metod ich eksploatacji, obsługi i naprawy. Specjalista w dziedzinie pojazdów samochodowych posiada również szeroką wiedzę z zakresu współczesnych układów elektrycznych i elektronicznych, które nie tylko zapewniają prawidłowe i bezawaryjne działanie pojazdu, ale mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo ruchu. Technik pojazdów samochodowych w ramach cyklu kształcenia zdobywa zaświadczenia o ukończeniu szkoleń z obsługi urządzeń stanowiących wyposażenie stacji diagnostycznej oraz podstawową wiedzę z zakresu budowy i obsługi układów mechatronicznych, głównie stosowanych w pojazdach samochodowych.

Technik pojazdów samochodowych ma szansę zatrudnienia między innymi w:

 • autoryzowanych stacjach obsługi,
 • stacjach diagnostyki pojazdów,
 • zakładach naprawy pojazdów,
 • zajezdniach i bazach transportowych,
 • firmach transportowych na stanowisku kierowcy,
 • salonach sprzedaży samochodów,
 • zakładach branży mechanicznej,
 • firmach sprzedających części i materiały eksploatacyjne.

Pięcioletni cykl kształcenia obejmuje następujące przedmioty zawodowe:

 • podstawy konstrukcji maszyn,
 • przepisy ruchu drogowego,
 • silniki, podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych,
 • elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych,
 • pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych,
 • organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym,
 • język obcy zawodowy,
 • zajęcia praktyczne.

Wielu absolwentów kierunku technik pojazdów samochodowych może kontynuować naukę na kierunkach Pojazdy Samochodowe oraz Silniki Spalinowe na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej oraz w innych renomowanych uczelniach kształcących inżynierów branży motoryzacyjnej.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Kwalifikacja 1:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Kwalifikacja 2:

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych,
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw,
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych,
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.