W tym roku świętujemy 103 rocznicę odzyskania niepodległości. Dzień 11 listopada 1918 r. jest datą umowną. W tym dniu, warszawska Rada Regencyjna przekazała najwyższą władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu. Tego samego dnia Niemcy skapitulowały na froncie zachodnim, co uznano za koniec I wojny światowej. W okresie II Rzeczypospolitej trwały spory co do tego, które wydarzenie należy uznać za symbol odrodzenia państwa polskiego. Ostatecznie w 1937 r. dzień 11 listopada został oficjalnie ogłoszony państwowym Świętem Niepodległości.