W tym roku świętujemy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Zgodnie z uchwałą Sejmu RP, rok 2021 został ogłoszony Rokiem Konstytucji 3 Maja. Konstytucja 3 Maja 1791 r. była drugą na świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. Została uchwalona przez Sejm Wielki, zwany również Czteroletnim i była to najważniejsza reforma tego Sejmu. Autorami konstytucji był król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj. Konstytucja była Ustawą Rządową – regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej. Co roku 3 maja jest dniem wolnym od pracy. Został ogłoszony polskim świętem państwowym w 1919, a po długiej przerwie ponownie w 1990 roku.
Warto też pamiętać, że 1 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany Świętem Pracy oraz, że o północy 1 maja 2004 roku Polska dołączyła do Unii Europejskiej.
2 maja to z kolei Dzień Flagi, inaczej Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – święto, które wprowadzone zostało na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku.
2 maja wywieś flagę!