Pożegnaliśmy naszych absolwentów

30 kwietnia 2021 r. o godzinie 9.00 w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 klas maturalnych IV TA i IV TB oraz klasy 3 LO. Ze względu na pandemię uroczystość odbyła się zdalnie na platformie MS TEAMS, a udział w niej wzięli: dyrektor szkoły p. Iwona Strojek, vice dyrektor p. Mariusz Wołosz, grono pedagogiczne, uczniowie oraz rodzice. Na wstępie minutą ciszy uczciliśmy pamięć wyjątkowego i zasłużonego nauczyciela naszej szkoły RYSZARDA  SZAFRANA.

Z serdecznymi słowami do tegorocznych absolwentów zwróciła się p. dyrektor Iwona Strojek, następnie głos zabrali wychowawcy, którzy w przygotowanych wcześniej filmach i prezentacjach podsumowali 4 lata pracy i w niezwykle przyjemnej oprawie wspominali wspólny, nie tylko szkolny czas. Były także wyróżnienia.

Pan Zenon Rozenbajgier w klasie 4ta za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce wyróżnił: Mateusza Zomerfelda, Adriana Głowackiego, Damiana Sudoła, Kamila Olechowskiego, Jakuba Rębisza; za wysoką frekwencję Damiana Ziębę i Bartłomieja Łuszczka. Dodatkowo za pracę w samorządzie klasowym wyróżniony został Kacper Drozdowski.

W klasie 4tb za wyniki w nauce i wzorowe zachowanie p. Renata Skowrońska wyróżniła: Karolinę Gil, Natalię Kopeć, Aleksandrę Michalczuk, Aleksandrę Rębisz oraz Beatę Mycek, która oprócz bardzo dobrych wyników w nauce godnie reprezentowała szkołę na arenie sportowej. Za pracę na rzecz szkoły wyróżniono także: Natalię Kopeć/MK/, Magdalenę Wróbel, Dominikę Luboch, Zofię Tomczyk, Karolinę Grzesik, Paulinę Bielec, Małgorzatę Majcher, Kornela Kwaśnika, Adama Bajka, Patryka Rębisza.

Następnie p. dyrektor wyróżniła najlepszych zawodowców, z uwzględnieniem najwyższej średniej z egzaminów zawodowych, a byli to:

  • Rafał Rębisz – technik mechanik
  • Natalia Kopeć – technik ekonomista
  • Kornel Kwaśnik – technik informatyk
  • Karolina Grzesik – technik usług fryzjerskich

Ponadto należy dodać, iż w okresie grudzień 2020 – marzec 2021 uczniowie klasy 4 ta i 4 tb uczestniczyli w pilotażowym cyklu  warsztatów dotyczących rozwoju kompetencji miękkich w ramach projektu WISŁOSAN YOUNG STAFF ACADEMY, organizowanych przez Tarnobrzeski Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. działający na rzecz rozwoju kadr na terenie zarządzanym przez Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN. Uczniowie w ramach zajęć dowiedzieli  się m.in. jak radzić sobie ze stresem, określać cele czy rozwijać swoje umiejętności komunikacji interpersonalnej- elementy niezbędne na każdym stanowisku w przedsiębiorstwie. Zajęcia prowadziła Pani dr Małgorzata Makowska z firmy Mindset Mirror – wykładowca akademicki, dyplomowany coach.

Uczniowie otrzymali Certyfikat wraz z Dyplomem WISŁOSAN YOUNG STAFF ACADEMY oraz drobne upominki.­­­

Na zakończenie uroczystości uczniowie klas trzecich przygotowali prezentacje dla swoich starszych kolegów, życzyli im także dużo szczęścia na egzaminie maturalnym, spełnienia wszystkich marzeń i osiągnięcia życiowych celów.

W godzinach popołudniowych w reżimie sanitarnym odbyło się spotkanie wychowawców  i dyrekcji z absolwentami, którzy odebrali swoje świadectwa, dyplomy, wyróżnienia. Do ciepłych słów pożegnania z życzeniami szczęścia dołączają się wszyscy nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie.

POWODZENIA!!!