Nasza Szkoła jest jedną z czterech szkół biorących udział w projekcie pn. „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe” – PAMISZ II.

Głównym celem projektu jest wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkól w branży Automotive na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach projektu został zmodernizowany program nauczania dla zawodu technik automatyk, technik informatyk i technik mechanik. Uczniowie klasy 3 TC w zawodzie technik mechanik i technik automatyk odbyli staże zawodowe w Zakładach Metalowych „Dezamet” S. A w Nowej Dębie oraz Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. Zostały doposażone pracownie przedmiotowe o nowoczesny sprzęt komputerowy w postaci monitorów interaktywnych, drukarki 3D, wizualizera, komputerów i laptopów oraz wiele innych pomocy dydaktycznych.

W czerwcu kolejna klasa rozpoczyna staż. Są to uczniowie klasy 3 TD o kierunku informatycznym i ekonomicznym. Mamy nadzieję, że nowe doposażenie pracowni przedmiotowych i odbyte staże przez uczniów w zakładach pracy wpłyną pozytywnie na wzrost zatrudnienia naszych absolwentów.

Zofia Sudoł