Nowy rok szkolny 2022/2023

Chociaż jeszcze czujemy zapach morza, tęsknimy za przesypującym się między stopami piaskiem na plaży i słyszymy szum wody, nieubłagalnie zbliża się jesień a wraz z nią powrót do szkoły. Co roku wrzesień to symboliczny nowy początek.
„ Przed nami dni, których jeszcze nie znamy…” pod takich hasłem rozpoczęliśmy w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie nowy rok szkolny. Ta sentencja niesie ze sobą wiele możliwości, nowych doznań, wyzwań i odkryć. Każdy jest „ kowalem własnego losu”, każdy może kształtować dowolnie swoje życie, ponieważ mamy to szczęście uczyć się i kształcić w wolnej i niepodległej Polsce. Życie składa się z różnych chwil – radosnych i przyjemnych, z momentów, kiedy odczuwa się porażkę i smutek ale też zwycięstwo i satysfakcję. Mamy nadzieję, że ten rok szkolny będzie obfitował w wiele cennych
doświadczeń, będziemy razem współpracować, rozwiązywać problemy, wspierać nawzajem i szanować. Musimy wspólnie zadbać aby szkoła była miejscem bezpiecznym, życzliwym i otwartym.
Dziękujemy za przybycie i uświetnienie naszej uroczystości panu Staroście Powiatu Tarnobrzeskiego Jerzemu Sudołowi, wicestaroście panu Jackowi Rożkowi, radnym powiatu tarnobrzeskiego panom: Wojciechowi Gruszce, Jerzemu Sudołowi oraz Tomaszowi Zielińskiemu, pani Ewie Kędzierskiej; Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu oraz ks. proboszczowi Andrzejowi Barzyckiemu.

Dziękujemy za poprowadzenie uroczystości Julii Krelskiej (4 TD) i Kornelowi Posłusznemu (4TC) oraz wszystkim zaangażowanym osobom.

SU