15 grudnia 2021 r. o godzinie 17.00 odbędzie się pierwszy z cyklu wykładów popularyzujących matematykę.

Wykład inauguracyjny pod nazwą „Matematyka w ubezpieczeniach”  poprowadzi (zdalnie) dr hab. Jacek Chudziak profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Prelegentami kolejnych wykładów będą  pracownicy akademiccy Instytutu Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, studenci Koła Naukowego UR oraz nauczyciele i doradcy metodyczni współpracujących z Oddziałem Podkarpackim Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki  PCEN.

Chęć uczestnictwa w wykładach można zgłaszać do 14 grudnia 2021 r. za pośrednictwem strony:
Link do Zgłoszenia 

Elżbieta Klimczyk