Dyrektor ZS nr 2 informuje, że w nowym roku szkolnym po raz kolejny realizowane będą zagraniczne praktyki zawodowe. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyznała naszej szkole dofinansowanie na kolejną edycję szkoleń zagranicznych, w których uczestniczyć będą obecni uczniowie klas 3Ta i 3 Tb. W minionych latach praktyki realizowane były we Włoszech (Rimini), Berlinie (Niemcy), Sewilli (Hiszpania) i Povoa de Varzim (Portugalia). Lista zakwalifikowanych do wyjazdu uczniów, jego termin i kierunek zostaną podane na początku nowego roku szkolnego. Aby znaleźć się w grupie wybrańców, należy wykazać się przede wszystkim wysoką średnią ocen (szczególnie z przedmiotów zawodowych) oraz znajomością języka obcego. Jeśli termin wyjazdu zostanie wyznaczony jesienią 2022 r., decydować o wyjeździe będą również oceny z tego roku szkolnego.

Warto się starać i zostać uczestnikiem  niesamowitej  przygody z Erasmus+.

ZS2