W dniach 5 – 8 czerwca zrealizowane zostało kolejne szkolenie naszych strzelców. Bazą szkolenia było Gospodarstwo Agroturystyczne w Brzostowej Górze. W ciągu czterech dni nasi strzelcy doskonalili wiedzę i umiejętności nabyte we wcześniejszych szkoleniach, które cyklicznie organizowane były na terenie naszej szkoły. Dominowały tematy z taktyki, terenoznawstwa i topografii, pierwszej pomocy przedmedycznej i medycyny pola walki oraz zajęć strzeleckich z wykorzystaniem replik ASG.

W plan szkolenia wplecione zostały również inne inicjatywy. Strzelcy będący również kadetami Oddziału Przygotowania Wojskowego wzięli udział w szkoleniu programowym w 18 Pułku Artylerii z Nowej Dęby. Jak co roku, jednostka wspomogła również organizatorów Biegów Ulicznych w Nowej Dębie, pomagając w zabezpieczeniu ulic, na których odbywały się konkurencje sportowe.

W ostatnim dniu szkolenia strzelcy z klas pierwszych złożyli również ślubowanie strzeleckie, stając się pełnoprawnymi członkami Jednostki.

Organizacją zajęć i ich prowadzeniem zajmowali się strzelcy, którzy są absolwentami naszej szkoły i aktywnie uczestniczą w życiu naszego Strzelca. Są to: David Zięba (zastępca d-cy JS 2043), Patryk Głód (logistyka), Karol Kamiński (instruktor strzelectwa/ ratownik medyczny i pola walki). Szkolenie wsparli również Jakub Grosiak i Kacper Drozdowski – również nasi absolwenci. 

Dowództwo JS 2043 pragnie podziękować Pani Dyrektor Bogumile Małajowicz, za zgodę na organizację szkolenia. Słowa podziękowania kierujemy również do Pana Pawła Kopcia, mieszkańca Brzostowej Góry, który użyczył nam swojego namiotu – pawilonu do zabezpieczenia noclegu naszych strzelców.

Czas wakacji jest czasem odpoczynku dla dowództwa jednostki i strzelców. Wracamy do akcji w nowym roku szkolnym. Wszystkich chętnych zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszej jednostki. Szczególnie liczymy na nowych uczniów, którzy od nowego roku szkolnego przystąpią do nauki w naszej szkole

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.