Na stronie www.lekcjezklimatem.pl możecie znaleźć wykłady, prezentacje, webinaria, warsztaty prezentujące dobre praktyki na rzecz ochrony klimatu. Z tych materiałów (również scenariuszy) można korzystać do końca roku szkolnego.
Tematy są następujące:
  • „System klimatyczny Ziemi”
  • „Co mogę zrobić dla klimatu?”
  • „Odpowiedzialna moda”
  • „Ekologia kulinarna / Zero Waste”
  • „Źródła antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych”
  • „Obecne konsekwencje zmiany klimatu oraz wizja świata w przyszłości”
  • „Konsekwencje psychologiczne zmian klimatu”
  • „Jak ograniczyć zmianę klimatu ?
  • „Adaptacja do zmian klimatu”
Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki przygotowało te materiały, aby przybliżyć uczniom zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi.