Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębie
zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
do udziału w konkursie plastycznym w ramach międzynarodowej kampanii z zakresu edukacji finansowej
Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza, której organizatorem jest
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD
dotyczącym opracowanie plakatu zawierającego projekt skarbonki z hasłem
„Zaplanuj swoje finanse i swoją przyszłość”

CELE KONKURSU:

• zachęcenie młodzieży do patrzenia w przyszłość
• poszerzenie perspektywy w kwestiach społeczno-środowiskowych przy podejmowaniu decyzji finansowych

TEMATYKA KONKURSU:

Zapraszamy do udziału w kampanii Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza . GMW to coroczna globalna kampania uświadamiająca, jak ważne jest zapewnienie, aby młodzi ludzie od najmłodszych lat byli świadomi finansów i stopniowo nabywali wiedzę, umiejętności, postawy i zachowania niezbędne do podejmowania rozsądnych decyzji finansowych i ostatecznie osiągania dobrych wyników finansowych – odporność materialna i materialna.

„Zaplanuj swoje pieniądze, zaplanuj swoją przyszłość” to oficjalny temat Światowego Tygodnia Pieniądza 2023

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie projektu w formie plakatu skarbonki zawierającego napis „Zaplanuj swoje pieniądze, zaplanuj swoją przyszłość”


TECHNIKA WYKONANIA PRAC:

  • wersja papierowa przedstawiająca projekt
  • format A4
  • technika dowolna, np. rysunek, grafika komputerowa, decoupage

Prace konkursowe można składać do 31 marca 2023 r.

  • osobiście – do p. Ewy Okinczyc lub p. Renaty Skowrońskiej
  • do sekretariatu szkoły, Zespół Szkół nr 2, ul. Kościuszki 101, 39-460 Nowa Dęba

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 880 121 102

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły http://www.zs2nd.pl
Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomione o wygranej oraz dacie i sposobie przekazania nagród.
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach.


Organizatorzy:
Ewa Okinczyc
Renata Skowrońska