Regulamin konkursu
„1 z 10 - pokaż siłę swojego umysłu”
Organizator konkursu:
Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego
ul. Kościuszki 101
tel.15 846 22 86
http://www.zs2nd.pl/
Wykonał: Witold Śliwa

Zasady konkursu:

 • W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie.
 • Konkurs zostanie przeprowadzony on-line na jednej z ogólnodostępnych platform z możliwością oglądania rozgrywek na żywo przez uczniów szkoły tworzącej publiczność.
 • W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczniów ( pow. 10) konkurs rozpoczynają eliminacje.

Eliminacje będą przeprowadzone zdalnie w formie testu złożonego z 25 pytań.

 • Podczas finału każdy z uczestników odpowiada na wylosowane pytania przy włączonej kamerce internetowej.
 • Pytania dotyczą różnych dziedzin i nie wykraczają poza zakres  nauczania w szkole  ponadpodstawowej.
 • Rozgrywki prowadzi uczeń wskazany przez Samorząd Uczniowski.
 • Nagrodzone zostanie tylko pierwsze miejsce.

Zasady gry finałowej:

 • Konkurs składa się z trzech etapów.

Etap 1

 • uczestnicy losują miejsca
 • uczestnicy posiadają trzy szanse
 • każdy zawodnik (zaczynając od tego z numerem 1) ma 10 sekund na odpowiedź
 • poprawna odpowiedź – zachowana szansa
 • zła odpowiedź lub jej brak – minus 1 szansa
 • przewidziane są trzy rundy pytań

Etap II

 • przechodzą do niego osoby, które odpowiedziały dobrze na co najmniej 1 pytanie w etapie 1 i mają tyle szans ile im zostało z etapu 1
 • prowadzący zadaje pytanie graczowi 1 – jeśli odpowie dobrze, gracz wyznacza kolejną osobę,
  do której ma być skierowanie pytanie, jeśli odpowie źle – prowadzący pyta kolejnego gracza (numer 2, 3, itd.) do momentu udzielenia dobrej odpowiedzi
 • jeśli wyznaczona osoba odpowie poprawnie – wyznacza kolejną osobę
 • jeśli wyznaczona osoba odpowie źle – traci punkt, a gracz który ją wybrał wskazuję kolejną osobę
  do odpowiedzi
 • gra toczy do momentu, aż zostanie 3 zawodników

Etap III

 • każdy z uczestników zaczyna z 3 szansami
 • prowadzący zadaje pytanie do wszystkich, uczestnicy zgłaszają się do odpowiedzi
 • kto pierwszy odpowie dobrze na 3 pytania dostaje możliwość nominowania osoby do odpowiedzi i gra toczy się jak w etapie 2
 • wygrywa osoba, która jako ostatnia pozostanie z szansami