Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu tarnobrzeskiego do udziału w konkursie geograficzno –ekonomicznym
pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie”.

CELE KONKURSU:

 • tworzenie więzi z regionem, w którym młodzi ludzie mieszkają;
 • budzenie zainteresowania „małą” Ojczyzną
 • kształtowanie postaw przedsiębiorczości

TEMATYKA KONKURSU:

Konkurs poświęcony naszemu najbliższemu regionowi, widzianemu oczami młodzieży. Chcemy, żebyście opowiedzieli o miejscach, które Was w naszym regionie zachwycają, które są godne zobaczenia. Zachęcamy, abyście pokazali nam miejsca ciekawe, niepowtarzalne, klimatyczne zakątki znane tylko wąskiej grupie , ale również te , które są powszechnie znane. Pokażcie miasta, miasteczka i wsie, po których spacerując, można chłonąć ślady bogatej historii albo miejsca ,gdzie można jeszcze podziwiać naturalne piękno przyrody .
Zadaniem konkursowym jest opracowanie prezentacji konkretnej atrakcji i przygotowanie kosztorysu jednodniowej lub dwudniowej wycieczkido tego miejsca.

TECHNIKA WYKONANIA PRAC:

 • prezentacja multimedialna lub wersja papierowa przedstawiająca wybraną atrakcję
 • kosztorys sporządzony w MS Word lub w wersji papierowej dołączony do prezentacji , zawierający następujące elementy:
  – liczba uczestników wycieczki,
  – koszt dojazdu,
  – koszt wynajęcia przewodnika,
  – opłaty za wstęp,
  – ubezpieczenie,
  – noclegi,
  – wyżywienie,
  – podsumowanie kosztów.

Prace konkursowe można składać do 31marca 2023 r.
– osobiście ( wersja papierowa) – do p. Beaty Sado lub Ewy Okinczyc
– drogą mail ( wersja multimedialna) – na adres: ewoki@go2.pl

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły http://www.zs2nd.pl
Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomione o wygranej oraz dacie i sposobie przekazania nagród .
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach.

Organizatorzy
Ewa Okinczyc
Beata Sado