Tak właśnie było w naszej szkole 28 października z okazji Dnia Języków Obcych. Ale zanim mogliśmy podziwiać cudowne kreacje, smakować potrawy, czy obejrzeć prezentacje, wychowawcy klas losowali dla swoich uczniów kraj, którego walory będą prezentować. I tak klasa 1ta wylosowała Hiszpanię, 1tb – Brazylię, 2ta – Anglię, 2tb – Czechy, 3ta – Włochy, 3tb – Chiny, 3tc – Szwecję, 3td – Japonię, 4ta – Grecję, 4tb – Niemcy, 4tif – Francję, 1bs – USA, 2bs – Afrykę, 3bsa – Rosję i 3bsb – Australię.

Uczniowie wraz z wychowawcami przyszli do szkoły przebrani w barwy flagi kraju, który wylosowali. W przygotowanych prezentacjach pokazali, jak każdy kraj jest różnorodny i piękny zarazem. Mieliśmy również możliwość delektowania się charakterystycznymi smakami i potrawami. Mogliśmy zapoznać się z podstawowymi zwrotami grzecznościowymi w różnych językach.

A najważniejsze w tym wszystkim jest budowanie świadomości u uczniów, że nauka oraz znajomość języków obcych otwiera nam drzwi do lepszego życia, daje możliwości rozwoju i wyboru lepszej pracy. Stajemy się również bogatsi wewnętrznie. Bo jak mawiał niemiecki poeta Johann Wolfgang von Goethe „Iloma językami władasz, tylekroć jesteś człowiekiem.”

Serdeczne podziękowania kierujemy do Dyrekcji szkoły za otwartość i życzliwość oraz do wychowawców za pomoc i zaangażowanie w organizację Dnia Języków Obcych. Dziękujemy również wszystkim uczniom, którzy z niebywałym entuzjazmem włączyli się w promocję języków obcych.

Panu Januszowi Baszakowi oraz panu Markowi Wronie dziękujemy za relację fotograficzną.

Nauczyciele języków obcych z ZS nr 2.