Kolejny rok nasza szkoła wzięła udział w Olimpiadzie Zdrowia PCK, której organizatorem jest Polski Czerwony Krzyż. Celem Olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie, promocja nawyków zdrowego odżywiania, ruchu i higieny oraz dbania o środowisko naturalne poprzez kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych i proekologicznych, pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości o zdrowie i środowisko naturalne, inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie oraz dbałość o środowisko naturalne w środowisku szkolnym i lokalnym. W dniu 12 stycznia 2024r. w Stalowej Woli odbył się etap rejonowy, w którym reprezentantką naszej szkoły była Patrycja Furtak z klasy 2 tc, zajmując II miejsce. Gratulujemy sukcesu!

M.Flis