Euroscola to konkurs wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów w wieku 16-18 lat

Euroscola, to jeden z programów edukacyjnych finansowanych przez Unię Europejską, dzięki któremu uczniowie szkół średnich odwiedzają siedzibę Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. W konkursie uczestniczy młodzież z całej Polski, która musi udowodnić swoją wiedzę na temat Unii Europejskich oraz stworzyć film na wybrany  temat dotyczący problematyki unijnej. Nagrodą w konkursie jest dofinansowany wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu na spotkanie z uczniami krajów Unii Europejskiej.  W Strasburgu młodzież bierze udział w symulowanej sesji plenarnej „prawdziwego” Parlamentu Europejskiego, pracuje w „komisjach”, głosuje nad „rezolucjami” i cały czas posługuje się językiem obcym, kontaktując się przy tym z rówieśnikami z całej Europy. Posiedzenie Euroscoli, w której uczestniczy tylko jedna szkoła z danego kraju UE rozpoczyna się od wystąpienia przedstawiciela grupy, który krótko przedstawia swoją szkołę i kraj z którego pochodzi. Długa podróż autokarowa do Strasburga, daje możliwość poznania bogactwa kulturowego i atrakcji turystycznych mijanych miast i państw. Uczniowie naszej szkoły wygrali Euroscolę czterokrotnie.